EN

Ban cố vấn tại CitySmart là những nhà lãnh đạo, giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm sáng lập, thiết kế và triển khai các chương trình giáo dục quốc tế cho lứa tuổi thiếu nhi tại các nước phát triển: Canada, Singapore, Mỹ… cam kết mang lại những giá trị thiết thực cho các học viên từ chương trình giảng dạy và môi trường học tập; đảm bảo rằng CitySmart sẽ hoạt động và phát triển theo đúng định hướng và mục tiêu ban đầu.


Top
facebook-hide
x